Twintig van de 25 steden met de meeste luchtvervuiling ter wereld liggen in India, blijkt dinsdag uit een nieuw rapport van AirVisual in samenwerking met Greenpeace.

De Indiase stad Gurugram, een voorstad van New Delhi, is volgens het rapport de meest vervuilde stad ter wereld. New Delhi zelf staat op plek elf en is daarmee de hoofdstad met de meeste luchtverontreiniging wereldwijd.

In de top vijftig van de meest vervuilde landen staan alleen maar steden uit Zuid en oost Azië, verdeeld over slechts vier landen: India, Pakistan, Bangladesh en China.

Het World Air Quality Report 2018 (pdf) richt zich op de hoeveelheid fijnere fractie van fijnstof (PM 2,5) in de lucht. Dat zijn zwevende deeltjes fijnstof met een diameter van minder dan 2,5 micrometer. De data in het rapport zijn afkomstig van tienduizenden meetstations over de hele wereld die de luchtkwaliteit continu in de gaten houden.

AirVisuals meet de luchtkwaliteit in ruim twaalfhonderd steden in 73 landen.

Luchtkwaliteit China zou zijn verbeterd

In China verbeterde de luchtkwaliteit in 2018 ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit de cijfers van AirVisual. De concentratie fijnstof in steden daalde daar in een jaar tijd met 12 procent. Hoofdstad Peking is zelfs pas terug te vinden op plek 122 in de lijst.

In de top 25 staan 'slechts' twee Chinese steden, maar wie verder uitzoomt vindt nog wel 22 Chinese steden terug in de top vijftig.

De Chinese regering presenteerde in 2017 een ambitieus plan dat moest voorzien in het met 15 procent terugdringen van de luchtvervuiling.

Jaarlijks sterven acht miljoen mensen door luchtvervuiling

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven jaarlijks acht miljoen mensen wereldwijd door luchtverontreiniging, bleek uit een vorig jaar verschenen rapport. De VN-organisatie houdt een database bij over de luchtkwaliteit van 4.300 steden in 108 landen.

De vervuilde lucht wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door emissies van industrie en voertuigen, maar ook openbare afvalverbrandingen spelen een grote rol. Als die uitstoot gepaard gaat met een sterke daling van de temperatuur en windsnelheden, ontstaat smog.

Bij mensen die dagelijks vervuilde lucht inademen, neemt de kans op ziektes als astma, longkanker en hart- en vaatziekten enorm toe, aldus de WHO. 34 procent van alle beroertes en 27 procent van alle hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door vervuilde lucht.

Slechtste luchtkwaliteit in Nederland gemeten in Waalwijk

Waalwijk is de eerste Nederlandse stad die in de indexering terug te vinden is; op plek 1077. Rotterdam is van de vier grote steden de stad waar vorig jaar de slechtste luchtkwaliteit is gemeten door AirVisual.

In de lijst zijn overigens maar 28 Nederlandse steden opgenomen. In geen van deze steden is de Europese norm voor de luchtkwaliteit overschreden, afgaande op de gegevens uit het rapport.

De WHO hanteert een strengere norm dan de EU. In een vorig jaar verschenen rapport bleek dat de Nederlandse lucht in het algemeen redelijk vervuild was. Wel waren de stedelijke en industriële gebieden in België en Duitsland meer vervuild dan de Randstad in Nederland. De lucht was het schoonst op de Waddeneilanden, aldus de WHO.

Balkan meest vervuilde plek in Europa

In Europa ademen vooral mensen in steden op de Balkan vervuilde lucht in, concludeert AirVisual. Ook de lucht in Oost-Europa, Parijs en het stedelijke gebied in het noorden van Italië - waar onder meer Turijn en Milaan liggen - zijn ernstig verontreinigd.

In augustus en november van vorig jaar hadden bosbranden in de Verenigde Staten en Canada een grote impact op de luchtkwaliteit. In die maanden stonden vijf Noord-Amerikaanse steden in de mondiale top tien van de meest vervuilde steden ter wereld, aldus het dinsdag verschenen rapport.

Bosbranden in de Amerikaanse staat Californië kostten in november aan zeker 86 mensen het leven. Zo'n veertienduizend huizen werden verwoest. De bosbranden besloegen bijna 62.000 hectare. (Foto: Reuters)