Ongeveer driehonderd mensen uit de regio Hengelo worden getest op tuberculose (tbc). Het onderzoek is ingesteld nadat bij een student van het ROC van Twente besmettelijke longtuberculose was vastgesteld. De Hengeloër wordt behandeld en kan anderen niet meer besmetten, aldus GGD Twente.

In de afgelopen periode is een uitgebreid bron- en contactonderzoek gestart. Ongeveer 150 mensen uit de directe omgeving van de student zijn al getest. Deze maand worden nog eens 140 tot 150 mensen onderzocht. "Mensen bij wie een tuberculosebesmetting is gevonden, zijn niet besmettelijk voor hun omgeving", meldt GGD Twente.

Tbc wordt veroorzaakt door een bacterie in de longen. Een patiënt besmet anderen door te hoesten en niezen. Iemand kan heel lang besmet zijn zonder ziek te worden en gedurende die tijd anderen ook besmetten. Wie ziek wordt, moet veel hoesten, is vermoeid, heeft koorts en een gebrek aan eetlust. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer achthonderd mensen tbc.

Het ROC van Twente laat weten dat een student van de juridische opleidingen van de locatie aan de Gieterij in Hengelo de infectieziekte heeft opgelopen. "Heb jij geen brief ontvangen, dan behoor jij niet tot de doelgroep van het onderzoek", meldt de school aan de studenten.

Volgens RTV Oost is uit het eerste onderzoek van GGD Twente gebleken dat 44 mensen besmet zijn geraakt en 6 van hen de niet-besmettelijke vorm van tbc hebben.

Steeds minder patiënten met tbc in Nederland

Het aantal tbc-patiënten in Nederland daalde in 2017 voor het eerst sinds de start van de metingen in 1950 onder de achthonderd. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betrof het 787 besmettingen. Cijfers over 2018 zijn nog niet bekend.

Het merendeel van de geïnfecteerde patiënten, bijna drie kwart, komt uit Afrikaanse en Aziatische landen. Op deze continenten komt de ziekte nog veel voor. Asielzoekers en immigranten uit deze landen worden bij aankomst in Nederland gecontroleerd op de ziekte.

Tot 2014 nam het aantal tbc-patiënten in Nederland gestaag af. In de twee jaren daarna nam het aantal besmettingen echter weer toe. Dit was een gevolg van de grote toestroom van vluchtelingen.