De uitgaven aan dure geneesmiddelen blijven stijgen, zo blijkt woensdag uit voorlopige analyses. De uitgaven aan dure medicijnen zijn toegenomen van 1,91 miljard euro in 2016 naar 2,08 miljard euro in 2017.

Dat komt neer op een groei van 9 procent, blijkt uit de Monitor dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wel wordt benadrukt dat het om voorlopige cijfers gaat.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen slagen er steeds beter in om lagere prijzen af te spreken voor de geneesmiddelen. Maar de groei van het aantal patiënten en de komst van nieuwe medicijnen leiden ertoe dat de totale uitgaven aan geneesmiddelen toch blijven stijgen.

De uitgaven aan dure geneesmiddelen stegen de afgelopen jaren harder dan de kosten voor de rest van de medisch-specialistische zorg.

In 2017 ging 8,8 procent van de totale uitgaven aan medische zorg op aan dure pillen. Dit dreigt ten koste te gaan van andere zorg, stelt de NZa.

Kosten blijven vermoedelijk ook in toekomst stijgen

De toezichthouder verwacht dat de kosten ook de komende jaren blijven stijgen.

De NZa gaat onderzoeken of er een andere manier van inkopen mogelijk is om de uitgaven aan dure medicijnen beheersbaar te houden.