Van de Nederlandse volwassen bevolking kan 14 procent als riskante drinker worden aangemerkt, stelt het Trimbos Instituut.

"Van de 80 procent van de bevolking van achttien jaar of ouder die in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken, kan één op de zes als riskante drinker worden aangemerkt. Dit komt overeen met 1.790.000 personen oftewel 14 procent van de totale bevolking", becijfert de organisatie op haar website

Een riskante drinker is iemand die door zijn of haar drankgebruik problemen krijgt, zoals bijvoorbeeld het niet kunnen nakomen van verplichtingen of rijden onder invloed.

Onder mannen die alcohol drinken, komen relatief meer riskante drinkers voor dan in de groep vrouwen die alcohol drinkt. Ook is er een verschil tussen hogeropgeleiden en lageropgeleiden. Het aandeel riskante drinkers onder hogeropgeleiden die alcohol drinken is twee keer zo groot als onder lageropgeleide gebruikers van alcohol.

"Riskante gebruikers ervaren vergeleken met niet-riskante gebruikers veel vaker aan alcohol gerelateerde problemen, zoals geheugenverlies, agressie, vandalisme of een ongeval (27,9 procent versus 1,6 procent)", schrijft het Trimbos.

"Ook zijn riskante alcoholgebruikers vaker in contact geweest met de politie door hun alcoholgebruik (16,3 procent versus 2,7 procent)."

Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?
96
Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?