Het personeel, het bestuur en het crisisteam van het failliete Slotervaartziekenhuis krijgen versterking. Dat is nodig om de afbouw van de zorg en de overdracht van patiënten naar andere ziekenhuizen in goede banen te leiden, laat minister Bruno Bruins van Medische Zorg weten.

Twee "gezaghebbende en onafhankelijke artsen" schieten de artsen en verpleegkundigen van het Amsterdamse ziekenhuis te hulp. Ook het bestuur krijgt assistentie, van Bruins' ministerie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stuurt verder mensen om het crisisteam van het ziekenhuis bij te staan.

Naburige ziekenhuizen hebben genoeg bedden en personeel om de patiënten van het Slotervaart op te vangen, hebben zij met zorgverzekeraar Zilveren Kruis afgesproken. Als er meer nodig blijkt, komt dat er ook. Zilveren Kruis maakt ook afspraken met huisartsen, omdat die ook extra werk moeten verrichten.

Het Slotervaartziekenhuis en de curator kunnen op de zorgverzekeraar, het ministerie, de gemeente Amsterdam, de inspectie en toezichthouder NZa rekenen, schrijft Bruins aan de Tweede Kamer. Zij blijven de komende dagen nauw samenwerken "om te doen wat nodig is om de zorg voor patiënten van het MC Slotervaart goed uit te kunnen voeren".

Burgemeester Halsema vindt dat er nooit paniek had mogen uitbreken

Burgemeester Femke Halsema zei vrijdag dat er nooit paniek had mogen uitbreken bij patiënten van het Slotervaartziekenhuis, nadat bleek dat het medisch centrum zijn rekeningen niet meer kon betalen. "De rijksoverheid en de zorgverzekeraars hadden dat moeten voorkomen. Maar zij hebben hebben verzuimd te zorgen voor "een zachte landing", aldus Halsema.

Volgens Halsema kwam de coördinatie na het faillissement te langzaam op gang. "Ik heb daarom ook vorige week gezegd dat de zorgverzekeraars aan de bak moeten en de minister heeft niet voor niets een vrij ingewikkeld debat in de Tweede Kamer achter de rug", aldus Halsema. Afgelopen woensdag zegde een flink deel van de oppositie na het debat het vertrouwen op in minister Bruno Bruins wegens de gang van zaken.

Halsema vindt dat er een plan klaar had moeten liggen, opgesteld door de rijksoverheid, de zorgverzekeraars en de directie van het ziekenhuis. De gemeente Amsterdam was volgens Halsema niet op de hoogte van de ernstige situatie. De Amsterdamse zorgwethouder Marjolein Moorman werd volgens Halsema slechts vier dagen voordat er uitstel van betaling werd aangevraagd op de hoogte gesteld.