Na een toename in de afgelopen jaren is het aantal jongeren dat in de gesloten jeugdzorg wordt geplaatst in de eerste helft van dit jaar gedaald. In de eerste zes maanden van dit jaar ging het om 846 jongeren. In dezelfde periode een jaar eerder werden er 991 geplaatst in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting.

Volgens Jeugdzorg Nederland zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de daling, die blijkt uit de eigen cijfers.

"Wordt al eerder de juiste hulp geboden, zijn nieuwe kleinschalige alternatieven succesvol, of stokt juist de toegang? Het is positief dat de stijging nu is omgezet in een daling, maar het is nog te vroeg om daar harde conclusies aan te verbinden", zegt bestuurslid Bas Timman in een persverklaring.

Jeugdzorg Nederland gaat in gesprek met het ministerie van VWS om te bekijken hoe de context van de cijfers kan worden onderzocht, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Aantal daalde voor het laatst in 2015

Wat opvalt aan de cijfers, is dat het aantal jongeren die de zwaarste jeugdmaatregelen kregen opgelegd voor het laatst daalde in 2015, kort na de decentralisatie van de jeugdzorg, toen de verantwoordelijkheid daarvoor van het Rijk naar de gemeenten verschoof.

Door de grote veranderingen die dat met zich meebracht, stokte de instroom naar JeugdzorgPlus tijdelijk, wat in de jaren daarna waarschijnlijk weer zorgde voor een stijging.

Gesloten jeugdzorg wordt geboden aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!