Reclame voor cosmetische ingrepen moet voortaan voldoen aan regels. Zo mogen advertenties niet misleidend zijn, geen garanties over het resultaat voorspiegelen, niet op minderjarigen gericht zijn en niet aanzetten tot het ondergaan van te veel behandelingen.

Ook mag er geen verkeerde voorstelling van zaken worden gegeven over resultaten of risico's van een behandeling en mag er geen tijdsdruk worden opgelegd.

De Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde heeft de regels zelf opgesteld. Wie vindt dat een advertentie voor een medische cosmetische behandeling misleidend is, kan er in het vervolg dus een klacht over indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC).

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is blij met de afspraken. "Medische cosmetische behandelingen zijn nooit zonder risico. Het is belangrijk dat mensen daar goed en juist over worden geïnformeerd. Deze code voor reclames kan daar een goede bijdrage aan leveren", vindt hij.

Alle adverteerders in de sector moeten zich aan de nieuwe regels houden.