De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt in een nieuw rapport voor een overdaad aan omgevingsgeluid. Volgens de WHO kan dit leiden tot onder meer chronische stress en hart- en vaatziekten.

"Geluidsoverlast in steden neemt alleen maar toe, wat de levens schaadt van veel Europeanen", waarschuwt de WHO woensdag tijdens de presentatie van het rapport. Daarom heeft de organisatie richtlijnen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de geluidsniveaus beperkt worden.

De organisatie noemt het toenemende geluidsniveau een "risico voor de gezondheid". "Het is noodzakelijk dat veel bronnen van deze hoge geluidsniveaus, zoals luide nachtclubs en concerten, moeten worden aangepakt om onze gezondheid te beschermen."

In het rapport is omschreven welke componenten van de menselijke gezondheid in gevaar komen door geluidsoverlast en wat hiertegen kan worden gedaan. Volgens de organisatie is er sterker bewijs dat het een negatieve invloed heeft op de conditie van ons hart en onze vaten, maar ook op de stofwisseling. Geluid afkomstig van windturbines, verkeersgeluiden en het geluid van concerten en evenementen zijn hier grotendeels debet aan.

WHO pleit voor gestandaardiseerde manier van meten

De WHO pleit voor een gestandaardiseerde manier waarop het geluidsniveau kan worden gemeten en het risico kan worden beoordeeld. Daarbij dringt de organisatie erop aan dat er indicatoren in gebruik worden genomen die nadelige gezondheidsresultaten op de lange termijn kunnen voorspellen.

Het is de bedoeling dat deze richtlijnen op internationaal niveau worden opgevolgd. De onderzoeksresultaten van de opgestelde richtlijnen zijn namelijk niet alleen afkomstig van onderzoek dat is gedaan in westerse landen, maar ook in Azië en Australië.

Veel Nederlandse huizen staan op lawaaierige plek

In de richtlijnen is ook opgenomen bij welke hoeveelheden het risico op gezondheidsschade toeneemt. Zo is dat in het geval van autoverkeer 53 decibel en "ontspanningsgeluid" 70 decibel. Ter vergelijking: het geluid van een rustige kamer of het gezoem van een mug leidt tot ongeveer 40 decibel.

De kans dat veel Nederlanders door geluid gezondheidsproblemen krijgen, is groot. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat ruim een derde van de huizen op een lawaaierige plek staat, waar verkeer of windmolens meer dan 55 decibel aan geluid veroorzaken.