Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoeken of het oudste en goedkoopste medicijn tegen hartfalen, Digoxine, weer moet worden voorgeschreven aan mensen met hartfalen. Het UMCG heeft hiervoor 3 miljoen euro subsidie gekregen.

Het gebruik Digoxine is de laatste jaren sterk afgenomen. Dit komt onder meer doordat er nieuwe medicijnen op de markt kwamen. 

Het heeft ook te maken met een onderzoek waaruit bleek dat patiënten die een hoge dosering Digoxine kregen, het niet beter deden dan patiënten die het middel niet voorgeschreven kregen. Mogelijk zijn hartpatiënten wel gebaat bij een lage dosering.

Hartfalen is een ernstige en veelvoorkomende hartziekte. Volgens schattingen krijgt een op de vijf mensen hartfalen. Patiënten met hartfalen ervaren veelal klachten zoals kortademigheid, een slechte conditie en vochtophoping.

De subsidie komt onder meer van de Hartstichting. Bij het onderzoek zijn 38 ziekenhuizen betrokken. Begin volgend jaar gaat het onderzoek van start.