Van de beginnende ondernemers in de ouderenzorg, thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg is 95 procent volgens onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet op de hoogte van de kwaliteitseisen die aan dit werk gesteld worden.

Het gaat daarbij om onder meer de manier waarop wordt omgegaan met vrijheidsbeperkende maatregelen bij patiënten, bekwaamheid van medewerkers, omgang met medicatie en het melden van calamiteiten.

Zes weken na een eerste bezoek door de inspectie blijkt twee derde wel aan de eisen te voldoen.

De inspectie is een vervolgonderzoek begonnen naar de zorgaanbieders die achterblijven. In totaal werden 146 zorgorganisaties onderzocht.