Het kabinet reserveert 5 miljoen euro om tot een schikking te komen met mensen die een neurologische afwijking kregen na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in 2009. Dat blijkt uit de nieuwe Rijksbegroting voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het gaat om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter het vaccin Pandemrix kregen, schrijft de Volkskrant donderdag. Zij ontwikkelden daarna narcolepsie, een neurologische afwijking die leidt tot slaapstoornissen. Patiënten kunnen op elk willekeurig moment in slaap vallen.

Het is niet definitief aangetoond dat Pandemrix leidt tot narcolepsie. Verschillende studies spreken elkaar tegen. Het ministerie wijst er in de begroting op dat er in overleg met de betrokkenen "een zorgvuldig proces wordt doorlopen, waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd".

Staat wil schikken zonder aansprakelijkheid te erkennen

Desondanks noemt het ministerie het doel om met de betrokkenen tot een schikking te komen, zonder dat de Staat aansprakelijkheid erkent. Daarvoor is voor volgend jaar het bedrag van 5 miljoen euro gereserveerd. Volgens het ministerie verloopt het proces trager dan verwacht, omdat het zeer zorgvuldig moet verlopen.

In 2016 werd al bekend dat de Staat aansprakelijk wordt gesteld door de ouders van kinderen die na de inenting ziek werden.

Onduidelijk of causaal verband bestaat

De krant meldt dat er bij bijwerkingencentrum Lareb 29 meldingen zijn binnengekomen over kinderen die na vaccinatie met Pandemrix narcolepsie kregen.

"Het is niet duidelijk of er een causaal verband is", zegt Lareb-directeur Agnes Kant. "Narcolepsie kan ook ontstaan zonder dat dit iets met dit vaccin te maken heeft."