Donderdag 11 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Ernstige griep vergroot kans op dodelijke schimmelinfectie'

Patiënten die op de intensive care (ic) liggen vanwege ernstige griep, zouden een 15 procent grotere kans hebben op het ontwikkelen van een infectie met de schimmel Aspergillus.
Door NU.nl

Dat blijkt uit het onderzoek van zeven Belgische en Nederlandse ziekenhuizen dat woensdag is gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine.

Van de groep mensen die deze schimmelinfectie oploopt, overlijdt 45 procent. Patiënten op de ic zonder griep hebben gemiddeld een kans van 5 procent om de infectie op te lopen.

Het onderzoek werd gestart nadat meer mensen met ernstige griep op de ic waren beland tijdens de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009. Bij deze patiënten werd "opvallend vaak" een Aspergillusinfectie in de longen geconstateerd. Ook in de winters daarna werd de infectie bij meer dan 10 procent van de grieppatiënten op de ic geconstateerd.

Door deze gegevens te vergelijken met een controlegroep, die wel longontsteking had maar geen griep, konden de onderzoekers vaststellen dat de griep doorslaggevend is bij het ontwikkelen van de infectie.

Alert

"Schimmelsporen zitten overal in de lucht, ieder mens ademt die in", zegt dokter Bart Rijnders. Hij legt uit dat de schimmel naar binnen kan slaan als het longslijmvlies kapot is. Dat kan voorkomen bij ernstige griep.

"Dat gebeurt vooral bij patiënten die toch al een slechte afweer hebben, maar ook bij voorheen volstrekt gezonde mensen komt het voor. De ziekte snel opsporen en behandelen is essentieel."

Alert

Artsen en zorgverleners op de ic moeten daarom extra alert zijn op deze schimmel, stelt Rijnders. "Elke grieppatiënt wordt nu bij opname op de ic meteen gecheckt op de aanwezigheid van deze schimmel. Dit is, mede op basis van ons onderzoek, ook het advies geworden in de landelijke richtlijn over schimmelinfecties."

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC Rotterdam, UZ Leuven, Radboud Nijmegen, UZ Gent, UMC Maastricht, UMC Amsterdam en Gelre Ziekenhuizen.

In een vervolgstudie wordt nagegaan of de prognose wordt verbeterd door bij elke ic patiënt met griep onmiddellijk te starten met een antischimmelmiddel.


Lees meer over:

Gezondheid

Aanbevolen artikelen