Ouderen die langer thuiswonen, blijven niet langer leven, maar hebben wel hogere zorgkosten. Dat blijkt uit een studie van het RIVM, het CPB en de Erasmus Universiteit.

De laatste twintig jaar blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat komt niet alleen doordat de voorkeuren van ouderen veranderen, maar ook omdat het beleid hierop gericht is. Wie in een verzorgingshuis gaat wonen, verkleint daarmee wel de kans op een ziekenhuisopname.

De onderzoekers bekeken gegevens van 50.000 ouderen boven de 65 jaar, die voor het eerst een indicatie voor opname in een zorginstelling in de periode 2009-2013 aanvroegen. Ze onderzochten sterfte, zorgkosten en ziekenhuisgebruik.

De totale zorgkosten van ouderen met een indicatie voor zorg in een instelling bleken niet hoger dan voor ouderen met een indicatie voor thuiszorg: de ruim 12.000 euro extra voor zorg in een verzorgingshuis (over de periode van twee jaar na indicatie) wordt gecompenseerd door lagere kosten aan thuiszorg en ziekenhuiszorg.

De onderzoekers zeggen dat er verder onderzoek naar andere kosten en baten nodig is, zoals de effecten op de kwaliteit van leven van ouderen en op het welzijn van de familie en andere mantelzorgers.