In het eerste jaar dat de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in Nederland in verband van een onderzoek wordt aangeboden aan alle zwangere vrouwen, heeft ongeveer 42 procent deze test laten doen.

Dit zijn ongeveer 73.000 zwangere vrouwen, blijkt uit cijfers van niptconsortium.nl. 3 procent van de vrouwen deed de combinatietest.

Voordat de NIPT werd geïntroduceerd, koos 34 procent van de zwangere vrouwen voor screening met de combinatietest. Bij de combinatietest wordt ook een nekplooimeting met echo bij het kind uitgevoerd, naast het bloedonderzoek dat ook bij de NIPT wordt uitgevoerd.

In 0,3 procent van de zwangerschappen waarbij de NIPT werd gedaan, zijn aanwijzingen gevonden dat het ongeboren kind het syndroom van Down heeft. Voor het edwards- en patausyndroom is dat ieder 0,1 procent.

Bij deze vrouwen wordt vervolgonderzoek gedaan, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, omdat de NIPT een afwijkende uitslag kan geven.

Nevenbevindingen

Van de zwangere vrouwen die een NIPT hebben laten afnemen, kiest 78 procent ervoor om ook nevenbevindingen te horen. Dit zijn zeldzame, ernstige chromosomale afwijkingen bij het kind, of afwijkingen van de moederkoek. Bij 0,4 procent van de zwangere vrouwen werd dit geconstateerd. Ook zij kregen een vervolgonderzoek.  

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kan afwijkingen aantonen aan het ongeboren kind, zoals het syndroom van Down. Sinds april mogen acht academische ziekenhuizen in Nederland de bloedtest verrichten bij alle zwangeren die dat willen.

De test kost 175 euro. De rest van de kosten wordt vergoed door een subsidieregeling. Een nieuw kabinet gaat bepalen of dit vanaf 2020 wordt voortgezet of dat het mogelijk wordt vergoed vanuit het basispakket.