Rokers inhaleren veel hogere doses schadelijke stoffen dan vermeld staat op hun sigarettenpakjes, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uit het onderzoek komt naar voren dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide zeker twee keer zo hoog is als fabrikanten beweren. In het slechtste geval bevat de rook zelfs 26 keer zoveel teer als op het pakje staat.

Het verschil zit in de meetmethode, aldus het RIVM. Tabaksfabrikanten volgen EU-richtlijnen. Die staan bedrijven toe de waarden te meten terwijl de kleine ventilatiegaatjes in sigaretten worden opengelaten.

Volgens het RIVM ontstaat een realistischer beeld als de gaatjes worden afgeplakt. Het instituut heeft honderd merken op deze manier onderzocht. In de rook van vrijwel alle sigaretten blijkt dan veel meer teer, nicotine en koolmonoxide te zitten dan wettelijk is toegestaan.

Verschillen

In sigarettenrook mag wettelijk maximaal 10 milligram teer zitten. De rook van de hoogste uitschieter, Belinda Super Kings, bevat 36,3 milligram teer.

Bij Marlboro Prime is het verschil tussen de cijfers die de fabrikant meldt en de waarden die het RIVM heeft gemeten het grootst.

Volgens de verpakking zit in de rook slechts 1 milligram teer en 0,1 milligram nicotine, maar het RIVM heeft waarden gemeten van respectievelijk 26,1 en 1,7 milligram.

Een woordvoerder van Philip Morris, de tabaksfabrikant van onder meer Marlboro en Chesterfield, stelt in een reactie dat dit soort testen "niet is bedoeld om individuele blootstelling te meten, maar om een vergelijking te maken tussen sigarettenmerken.'' Als een andere meetmethode verplicht wordt, zouden volgens hem ook de maximaal toegestane waarden aangepast moeten worden.

Stoppen we wel echt met roken?
90
Stoppen we wel echt met roken?

Zorgelijk

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zegt dat hij van ''deze harde feiten is geschrokken'', ook al was de verwachting vooraf al dat tabaksrook schadelijker is dan de cijfers op pakjes doen vermoeden.

Blokhuis pleit ervoor om sigaretten in EU-verband ''zonder gesjoemel te meten''. Hij vindt het ''zeer zorgelijk dat rokers eigenlijk bij alle sigaretten veel meer gif binnen krijgen dan ze wordt voorgehouden''.

Het RIVM stelt dat de commissie die de huidige meetmethode heeft opgesteld ''in grote mate wordt beïnvloed door de tabaksindustrie''.

Terugdringen

Blokhuis werkt al enige tijd aan afspraken over het terugdringen van het roken in Nederland. Hiervoor is hij in overleg met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de gezondheidszorg.

Om ervoor te zorgen dat Nederlanders minder gaan roken, zijn volgens Blokhuis meerdere maatregelen nodig. Zo wil hij bijvoorbeeld tabak duurder maken en het aantal verkooppunten verminderen. Ook pleit hij voor een rookverbod op terrassen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!