Sommige ziekenhuizen hebben nog steeds moeite met de schoonmaak en desinfectie en een goede controle daarop. Ook zijn technische voorzieningen van isolatiekamers niet altijd in orde.

Zorgpersoneel is ook niet altijd voldoende geschoold in het veilig verplegen van patiënten met een infectie, staat in een nieuw rapport van de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ).

Niettemin worden de richtlijnen voor infectiepreventie wel beter nageleefd, zo is de conclusie. "Vooral de uitvoering van het antibioticabeleid, de voorwaarden voor goede handhygiëne en het beheer van de protocollen scoorden in het merendeel van de ziekenhuizen ruim voldoende: 70 procent van de getoetste onderwerpen in de ziekenhuizen wordt als voldoende beoordeeld", constateerde de inspectie.

De IGJ deed vorig jaar onderzoek bij 48 ziekenhuizen. Daarvan voldeden er 33 bijna aan alle getoetste eisen. "In een aantal ziekenhuizen waren de basaalste onderwerpen zoals schoonmaak en desinfectie helaas nog altijd niet op orde'', stelde de inspectie echter vast.

De gezondheidsinspectie gaat samen met de zorgaanbieders zoeken naar nieuwe manieren van toezicht.