Hoewel het voedsel in Nederland "over het algemeen veilig is", neemt het aantal signalen van voedselfraude volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toe.

Dat concludeert de NVWA in het donderdag verschenen rapport Staat van voedselveiligheid. Dat is het eerste NVWA-onderzoek naar de voedselveiligheid in Nederland.

Volgens dat rapport "krijgt de NVWA door de intensievere opsporingsaanpak en de beschikbaarheid van meer opsporingstechnieken steeds beter zicht op voedselfraude". Daarom zouden er ieder jaar meer signalen worden opgepikt.

Volgens de voedselautoriteit is het niet mogelijk uitspraken over de totale omvang van voedselfraude te doen. "We zien dat de mogelijkheden tot en de winstgevendheid van voedselfraude zijn toegenomen", aldus de toezichthouder.

"Voedselfraude levert niet per definitie een onveilig product op, maar brengt veelal wel de traceerbaarheid van producten in gevaar."

Consumentenvertrouwen

Verder is gebleken dat het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen in 2018 is gestegen ten opzichte van de jaren 2013 tot 2015.

In 2017 speelde de zogenoemde fipronilcrisis, waarbij besmette eieren in winkels zijn terechtgekomen. Het lijkt er dus op dat deze crisis het consumentenvertrouwen niet heeft geschaad.

De NVWA heeft het in de Staat van voedselveiligheid overigens verder niet over deze 'eiercrisis'.