Er zitten tussen de verschillende regio's in Nederland veel verschillen wat betreft de gebruikte pijnbestrijding bij bevallingen.

Dat blijkt uit een analyse van het VUmc, die alle bevallingen in Nederland bekeek die plaatsvonden tussen 2010 en 2013 en waar het AD vrijdag over schrijft. Dit waren ruim 600.000 bevallingen.

Er werd gekeken welke pijnbestrijding er werd gebruikt bij de bevallingen, hoe de bevalling werd ingeleid en hoe de weeën werden opgewekt.

Hieruit bleken de verschillen per regio soms groot. Zo kreeg 38 procent van de vrouwen uit Noord-Brabant een ruggenprik tijdens de eerste bevalling. Dit was bij 12 procent van vrouwen uit Drenthe het geval. In provincies waar de ruggenprik vaker werd gebruikt, werd er vaker gekozen voor andere vormen van pijnbestrijding. Landelijk gezien kreeg gemiddeld 27,4 procent van de vrouwen een ruggenprik, een methode van pijnbestrijding die alleen in het ziekenhuis wordt toegediend.

Onwenselijk

Ook bleek uit het onderzoek dat vrouwen uit Zeeland minder vaak het hormoon oxytocine kregen toegediend om weeën te stimuleren. Eén op de drie vrouwen uit deze provincie kreeg oxytocine, in vergelijking met bijna de helft van de nieuwe moeders uit de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. De onderzoekers stelden vast dat vrouwen in deze regio's vaker bloed verloren bij de bevalling.

"Dat het gebruik van sommige interventies bij een bevalling zo sterk verschilt per regio is onwenselijk. Een vrouw die pijnbestrijding wil, zou ongeacht haar woonplaats evenveel mogelijkheden moeten hebben'', zegt Anna Seijmonsbergen-Schermers, onderzoeker en verloskundige aan het VUmc.

Kinderarts

Een ander opmerkelijk verschil uit het onderzoek is volgens de verloskundige dat er in de provincies Limburg, Groningen en Utrecht vaker een kinderarts wordt ingezet direct na de geboorte. Dit gebeurt bij 60 procent van de eerste bevallingen, terwijl dit bij 37 procent van de bevallingen in Noord-Holland gebeurt.

"De aanwezigheid van een kinderarts hangt af van het beleid en de protocollen van een ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen komt er bij elke klinische bevalling een kinderarts bij, en bij andere alleen op strikte medische indicatie'', zegt Seijmonsbergen-Schermers.

Uit nader onderzoek moet blijken waarom er grote verschillen bestaan tussen de verschillende provincies. Hierbij moet gekeken worden naar de protocollen in ziekenhuizen en de beschikbaarheid van pijnbestrijding. Volgens de verloskundige moet er kritisch worden gekeken naar de grote verschillen en alleen ingrijpen wanneer hiervoor een goede medische onderbouwing is.