Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is toegenomen van bijna 366.000 in 2015 naar ruim 405.000 in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is drie jaar na de invoering van de Jeugdwet ontstaan.

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan jeugdhulp het grootste aandeel heeft. Daarbinnen is het aantal jongeren dat is geholpen door het wijk- of buurtteam gegroeid van 36.500 in 2015 naar bijna 82.000 in 2017.

Ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot achttien jaar kreeg jeugdzorg in 2017. Dit aandeel verschilt per gemeente en was het hoogst in Leeuwarden. Daar kreeg ruim 18 procent van de jongeren jeugdzorg. In Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst werd, met minder dan 6 procent van de jongeren, de minste jeugdzorg verleend.

Volgens het CBS spelen lokale omstandigheden en beleidskeuzes spelen een grote rol in de verschillen tussen de gemeenten. Verklaringen voor de cijfers kunnen dan ook niet eenduidig worden gegeven.