De wachttijden voor een behandeling van geestelijke problemen zijn nog steeds te lang. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat die wachttijd voor mensen met onder andere autisme, persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen nog altijd boven de norm van veertien weken is.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zegt dat zorgverzekeraars die de wachtlijsten niet verkorten een boete kunnen verwachten.

De wachttijden zijn langer dan door de brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf afgesproken zogenoemde Treeknormen. De organisaties en patiëntenverenigingen hebben met het ministerie afspraken gemaakt om de wachttijden in de ggz uiterlijk 1 juli dit jaar terug te dringen tot onder die normen.

''Als een verzekeraar de zorgplicht niet nakomt, kan de zorgautoriteit een boete opleggen. Zover zijn we nog niet, maar het kan'', zegt de staatssecretaris tegen De Volkskrant.

Controles

De staatssecretaris heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd of de wachttijd kan worden meegenomen in de beoordeling van de kwaliteit. Verder heeft de NZa gerichte controles aangekondigd bij zorgverzekeraars. Die zijn verantwoordelijk voor de zorginkoop en de wachttijdbemiddeling.

Blokhuis roept daarnaast patiënten op om over te stappen naar een andere behandelaar als de hulp niet snel genoeg op gang komt. Als de wachttijden toch te lang blijven, riskeren de de behandelaars verscherpt toezicht. Met deze maatregelen hoopt de staatssecretaris de impasse rond de wachtlijsten in de ggz te doorbreken.

De lange wachttijden hebben volgens Blokhuis meerdere oorzaken. Zo is behandelcapaciteit niet alleen schaars, maar ook slecht verdeeld. Daarnaast schort het aan onderlinge samenwerking en spelen de krappe arbeidsmarkt en een gebrekkige informatievoorziening voor patiënten een rol.

Cijfers

Uit cijfers uit 2017 bleek dat bij zo'n 45 procent van alle GGZ-instellingen in Nederland de wachttijden veel te lang zijn, vooral in de jeugdzorg.

Kinderen en jongeren tot achttien jaar met angstklachten, een depressie of andere psychische stoornissen moeten gemiddeld zes weken wachten op een eerste intakegesprek. Volgens de regels mag dat niet langer dan vier weken zijn.

Volwassenen moeten gemiddeld vijf weken wachten, blijkt uit een inventarisatie van onderzoeksbureau MediQuest. Het kortst wachten mensen bij de verslavingszorg.