Een grote groep studenten kampt met (ernstige) angst- en depressieklachten. Ook zelfmoordgedachten en burn-outs komen voor.

Studenten zelf geven regelmatig aan dat de prestatiedruk hieraan debet is, zo blijkt uit een langlopend onderzoek onder 3.134 studenten van Hogeschool Windesheim, waarover Trouw publiceert. 

Van die 3.134 heeft een op de vijf studenten suïcidale gedachten, ooit een poging tot zelfdoding gedaan of een plan gemaakt om zichzelf van het leven te beroven. Bij 453 is sprake van ernstige angst- en depressieklachten.

Verder kampt een kwart met burn-outverschijnselen, zoals emotionele uitputting. Een op de dertien studenten is bovendien mantelzorger. 

Mentale druk

Onderzoeker Jolien Dopmeijer stelt dan ook dat steeds meer jongeren gebukt gaan onder mentale druk. Er wordt namelijk een behoorlijk beroep gedaan op hun veerkracht.

De studiedruk zou daarbij zijn toegenomen en ook zou er bij studenten angst bestaan voor het maken van hoge studieschulden om een diploma te kunnen halen. 

De samenhang tussen psychische klachten en studieproblemen maken het volgens haar tot een urgent probleem dat moet worden aangepakt. 

Meer gezondheidsklachten

Eerder bleek al dat studenten over het algemeen te kampen hebben met meer gezondheidsklachten dan mensen die niet studeren. En daar komt volgens de onderzoeker nog eens bij dat studenten ook veel alcohol drinken. 

Van de mannen drinkt ruim 88 procent veel alcohol (meer dan vijftien glazen per week), van de vrouwen iets meer dan 87 procent. 

Dopmeijer doet al langer onderzoek naar studenten. Ook in haar eerdere studies kwam die prestatiedruk steeds naar voren.

Naar aanleiding van het onderzoek komt het netwerk studentenwelzijn, dat bestaat uit ongeveer dertig partijen die zich bezighouden met gezondheid van studenten, met een actieplan. Bewustwording, preventie en voldoende hulpaanbod moeten daar een onderdeel van zijn.