Bijna 20 procent van de Nederlanders heeft in de afgelopen twee jaar zijn of haar ontlasting laten onderzoeken op de aanwezigheid van bloed.

Dat is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van vier jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toen liet nog één op de veertien personen zijn ontlasting onderzoeken.

Met de occultbloedtest kan de aanwezigheid van kleine hoeveelheden bloed in de ontlasting worden opgespoord. Hier blijkt uit of er vervolgonderzoek nodig is naar (mogelijke) darmkanker.

De test werd in 2014 door het RIVM uitgerold en wordt gefaseerd ingevoerd. Uiteindelijk zullen alle Nederlanders van 55 tot 75 jaar voor het onderzoek worden uitgenodigd.

Colonoscopie

In deze leeftijdsgroep is ook de grootste toename te zien in het aantal personen dat zijn ontlasting heeft laten onderzoeken. In de leeftijdsgroep 65 tot 75 jaar is de toename het grootst, van ruim 10 in 2014 naar bijna 60 procent in 2017.

Met een colonoscopie kan uitsluitsel worden gegeven of het aangetroffen bloed in de ontlasting wijst op bijvoorbeeld darmkanker. In 2017 heeft 3 procent van de onderzoekdeelnemers een colonoscopie laten uitvoeren. 16 procent heeft langer dan een jaar geleden een colonoscopie gehad.