Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakt zich zorgen over het toenemend tekort aan antibiotica in Nederland. 

Vooral middelen die een specifieke bacterie aanpakken, de smalspectrum antibiotica, zijn steeds moeilijker verkrijgbaar. Artsen schrijven daarom steeds vaker antibiotica met een brede werking voor, maar daardoor stijgt het risico dat bepaalde bacteriën resistent worden.

"Het probleem lijkt groter dan een aantal jaren terug en de uitwijkmogelijkheden beperkter. Positief is dat artsen in Nederland heel terughoudend zijn in het voorschrijven van antibiotica", zegt CBG-vicevoorzitter Barbara van Zwieten.

"De keerzijde van minder voorschrijven is dat het voor farmaceutische bedrijven economisch minder interessant wordt om antibiotica te ontwikkelen of te behouden. Hierdoor kunnen er tekorten ontstaan. De patiënt is hier de dupe van." 

Het tekort aan smalspectrum antibiotica wordt onder meer veroorzaakt door een tekort aan grondstof bij de farmaceutische bedrijven die de medicijnen leveren.

Resistentie

Resistentie kan worden tegengegaan door heel gericht te behandelen met smalspectrum antibiotica. Daardoor blijven andere bacteriën die onschadelijk, gewenst of zelfs noodzakelijk zijn, buiten schot. Breedspectrum antibiotica werken tegen veel meer soorten bacteriën tegelijk, waardoor sommigen ongevoelig worden voor de medicijnen.

Vorig jaar is een meldpunt in het leven geroepen waar tekorten aan geneesmiddelen kunnen worden gemeld.