Luchtverontreiniging is niet alleen schadelijk voor de bevolking, maar zou ook een negatieve invloed hebben op het brein van een ongeboren kind.

Dat is de conclusie van een internationaal onderzoeksteam, onder wie ook onderzoekers van het Erasmus MC.

Voor het onderzoek, gepubliceerd in Biological Psychiatry, is bij een groep Nederlandse vrouwen gedurende hun zwangerschap het niveau van luchtvervuiling bij hun thuis gemeten. Van 783 kinderen die uit deze zwangerschappen geboren werden, werd tijdens hun zesde tot tiende levensjaar een hersenscan gemaakt.

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap werden blootgesteld aan een grotere hoeveelheid fijnstofdeeltjes, kregen vaker kinderen met een dunnere hersenschors, vooral in het gebied dat is betrokken bij een verminderde remmende controle. Dit leidt tot gedragsproblemen bij kinderen, zoals impulsief gedrag, verslavingsgevoeligheid en ADHD.

Kwetsbaar

De hersenen van een foetus zijn extra kwetsbaar, doordat ongeboren kinderen nog geen mechanismen hebben om giftige stoffen uit de omgeving te weren.

Ondanks dit onderzoeksresultaat was de concentratie fijnstofdeeltjes lager dan de luchtvervuilingslimiet die geldt in de Europese Unie. De onderzoekers stellen daarom dat de limiet strenger moet zijn.

Paniek

Hoofdonderzoeker Hanan El Marroun zegt dat vrouwen die in verwachting zijn niet in paniek hoeven te raken. "De effecten bij zwangere vrouwen die roken zijn veel groter. En tegen iemand die in Rotterdam woont, zou ik niet zeggen dat ze meteen moet verhuizen. Maar ik zou ook niet in Mexico-stad gaan wonen."

De latere effecten van het fijnstof op hersenen van foetussen is gemeten in een onderzoeksgroep die nu tien jaar oud is. Deze kinderen vertoonden op dit moment geen stoornissen, aldus Hanan El Marroun, de gemeten effecten waren binnen het normale functioneren. De hoop is dat de hersenen flexibel genoeg zijn om zich aan te passen.

"Maar het is goed je bewust te zijn dat er effecten zijn op de hersenontwikkeling", benadrukt de onderzoekster, die graag zou zien dat de Europese normen voor luchtverontreiniging strenger worden.