Het aantal overleden personen per week is in de afgelopen winter verder gestegen ten opzichte van de winters in voorgaande jaren. Met name het aantal sterfgevallen onder ouderen ligt deze winter hoger dan normaal. 

Het aantal 80-plussers dat in de eerste zeven weken van 2018 stierf kwam uit op 2.028. In 2017 was dit aantal in dezelfde periode nog 1.612, meldt het CBS op basis van het voorlopige aantal sterfgevallen. 

Ook het totaal aantal sterfgevallen was deze winter hoger dan in 2017 en de jaren daarvoor. Gemiddeld stierven er in de winters tussen 2011 en 2016 ruim 3.000 mensen per week. In de afgelopen winter kwam dit aantal uit op ruim 3.600.

In de week van 12 tot 18 februari stierven er zelfs 3.622 personen. Dit is het hoogste aantal overledenen in één week deze winter.

Normaal gesproken is in deze periode in het jaar juist sprake van een daling van het aantal sterfgevallen, maar dit jaar is er in de laatste weken van deze winter juist een stijging te zien. 

Mogelijk houdt de stijging verband met de huidige griepepidemie, die afgelopen week volgens het NIVEL de tiende week inging. Vooral ouderen kregen bijvoorbeeld relatief vaak te maken met een longontsteking.