Vrouwen die leiden aan reumatoïde artritis (RA) doen er langer over om zwanger te worden dan gezonde vrouwen.

Dat concludeert Jenny Brouwer, fertiliteitsarts en promovendus aan het Erasmus MC, na een langdurige studie onder 300 jonge vrouwen.

De onderzochte RA-patiëntes deden er gemiddeld zes maanden over om zwanger te worden. Bij 40 procent van de vrouwen duurde dit langer dan een jaar. Bij gezonde vrouwen ligt deze tijdsduur op gemiddeld drie maanden.

Brouwer concentreerde zich tijdens haar onderzoek op de invloed van de ziekte op de vruchtbaarheid en de rol die medicatie zou kunnen spelen in het zwanger worden. Uit de studie bleek dat het feit dat reumatoïde artritis (RA) een actieve ziekte is die zich rustig kan houden, maar ook kan "opvlammen", invloed kan hebben op de snelheid waarmee patiëntes zwanger raken.

Ook het veelvuldige gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers (NSAIDs) en prednison in doses van meer dan 7,5 milligram per dag lijkt hier invloed op te hebben.

Artsen kunnen een belangrijke rol spelen door andere en veiligere medicatie voor te schrijven aan vrouwen met RA die zwanger willen worden. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er steeds meer medicijnen beschikbaar zijn die tijdens de zwangerschap kunnen worden gebruikt.

Anti-Müllers Hormoon

De studie wees ook uit dat bij vrouwen met RA het anti-Müllers Hormoon, een stof die wordt afgegeven tijdens de vroege rijping van de eicellen, sneller afneemt dan bij gezonde vrouwen.

De fertiliteitsarts vermoedt dat dit het gevolg is van meer opgestapelde ziekteactiviteit in de loop der jaren. "Uit eerder onderzoek bleek al dat de patiënten ongeveer anderhalf jaar eerder in de overgang gaan. Vrouwen met RA doen er daarom verstandig aan tijdig over gezinsplanning na te denken", aldus Brouwer.