Een op de zeven bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis mist romantisch of seksueel contact. Het gemis hangt niet zozeer samen met fysieke beperking, maar meer met het negatief ervaren van de kwaliteit van het leven.

Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat op Valentijnsdag verschijnt.

Ouderen die aangeven dat zij seks en romantiek missen, worstelen vaak met klachten van eenzaamheid. Ook hebben zij meer psychische problemen en minder eetlust. Deze problemen komen aanzienlijk vaker voor bij mannen, staat in het rapport.

Het is de eerste keer dat het SCP onderzoek doet naar dit onderwerp. Volgens het SCP wordt over intimiteit en seksualiteit bij ouderen vaak lacherig gedaan en er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf.

Omdat de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp wel toeneemt, voerde het SCP een verkennend onderzoek uit.

Voldoende privacy

Bijna de helft (49 procent) van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ervaart voldoende privacy om romantisch of seksueel intiem te zijn. Een klein percentage (14 procent) vindt dat niet.

De ondervraagden zijn goed te spreken over de diversiteit in de tehuizen. De overgrote meerderheid (82 procent) heeft het idee zichzelf te kunnen zijn. 91 procent heeft het idee dat hun levensovertuiging wordt gerespecteerd in de instelling.

Homoseksuele ouderen

Homoseksuele, lesbische en biseksuele bewoners ervaren ook voldoende ruimte om zichzelf te zijn. 73 procent heeft geen enkele moeite met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel, 10 procent vindt die geaardheid wel vervelend.

Voor het onderzoek zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen.