Al binnen twee uur nadat iemand is blootgesteld aan uitlaatgassen, is dit waarneembaar in het bloed van mensen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 24 proefpersonen, gehouden door Universiteit Maastricht in samenwerking met het Imperial College en het King's College in Londen en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environment International

De proefpersonen liepen ongeveer twee uur rond op Oxford Street in Londen, een zeer drukke winkelstraat waar veel taxi's en bussen op diesel rijden. Ieder van hen droeg een rugzak met sensoren en dataprocessors.

Drie weken later bracht deze onderzoeksgroep twee uur door in Hyde Park in de Britse hoofdstad, een plek waar geen verkeer rijdt.

Organen

Na elk verblijf werd bij de proefpersonen bloed afgenomen. Hieruit bleek dat 54 microRNAs veranderingen lieten zien, die gerelateerd zijn aan diverse gezondheidrisico's op onder meer het hart en de hersenen.

MicroRNAs zijn epigenetische deeltjes, die gecodeerd worden door het DNA en worden beïnvloed door ziektes of omgevingsfactoren. Ze zijn pas ontdekt in 1993 en zijn biomarkers voor orgaanziektes, wat inhoudt dat zij kunnen vertellen of iemand lijdt aan een dergelijke ziekte.

"Ons onderzoek toont aan dat verkeersuitstoot zelfs op heel korte termijn al voor aanzienlijke gezondheidsrisico’s zorgt", concludeert UM-wetenschapper Julian Krauskopf. "En niet in algemene termen, want we hebben tijdens deze studie een inschatting van gezondheidsrisico's tijdens persoonlijke blootstelling aan alledaagse luchtvervuiling door stadsverkeer kunnen maken."

Vervolgonderzoek

Er wordt momenteel een vervolgonderzoek gehouden in Barcelona, omdat het onderzoeksteam erachter wil komen wat de invloed is van nog zwaardere luchtvervuiling op de organen. De proefpersonen worden in de Spaanse stad gevolgd op twee zeer verontreinigde plekken.