Het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis (AVL) doet als eerste ziekenhuis van Nederland aangifte in een lopende strafzaak tegen vier grote tabaksfabrikanten wegens zware mishandeling.

Het ziekenhuis noemt het werk 'dweilen met de kraan open' zolang de producenten van tabakswaar mensen verslaafd maken.

"Iedere dag doen we er bij ons alles aan om patiënten met kanker de allerbeste zorg te geven", aldus René Medema, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. "Tegelijkertijd zien we de tabaksproducenten willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret."

Eerder deed het AVL ook al een oproep aan onderhandelaars van het huidige kabinet. In de regeerperiode moest gewerkt worden aan een rookvrije samenleving. Volgens het ziekenhuis ligt de schuld van verslaving bij de tabaksindustrie.

"Onze doelstelling is om de ziekte kanker te doorgronden en de behandeling ervan te verbeteren. Het kan dan niet zo zijn dat dit niet wordt gehaald en doorkruist wordt door tabaksproducenten", aldus Medema. "Door nu als eerste aangifte te doen hopen we dat vele andere artsen, ziekenhuizen en/of onderzoeksinstellingen onze stap zullen volgen."

Wat doet roken met je longen?
60
Wat doet roken met je longen?

Groningen

Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) sluit zich ook aan bij de aangifte. Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het UMCG, meldt althans op Radio1 dat zijn ziekenhuis wat hem betreft voornemens is dat te doen.

Aartsen hoopt zelfs dat alle universitair medische centra zich erbij voegen en wil dat volgende week voorstellen op een bestuursvergadering van de Nederlandse federatie van universitaire centra.

Voorgelogen

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq is blij met de aangifte van het ziekenhuis. "Artsen moeten zich veel meer verdiepen in nicotineverslaving om zo hun patiënten beter te kunnen voorlichten. Uitleggen hoe ze worden voorgelogen, wat nicotineverslaving is en hoe moedwillig en kwaadaardig de fabrikant en het product zijn", stelt Ficq.

De advocaat deed in 2016 namens enkele maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Het AVL sluit zich nu dus aan bij die aangifte.