Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam begint een foetus-biobank, waar foetussen worden bewaard voor medisch onderzoek. Het ziekenhuis gaat stellen actief benaderen of ze na zwangerschapsafbreking of doodgeboorte de foetus willen afstaan, laat het AMC weten. 

Onderzoek op foetaal weefsel vergroot de kennis over aangeboren afwijkingen en over de normale groei van een foetus.

''Het kwam heel af en toe voor dat ouders spontaan nadat hun kindje dood was geboren of na een abortus, vroegen of ze de wetenschap vooruit konden helpen”, zegt coördinator en arts-embryoloog Bernadette de Bakker. ''Maar dat is te weinig weefsel voor gedegen onderzoek.”

In de nieuwe biobank komt weefsel van meerdere foetussen. Het AMC haalt de foetus zo snel mogelijk op, nadat de ouders toestemming hebben gegeven en afscheid hebben genomen. Zij blijven anoniem, de onderzoekers kunnen de foetus niet meer naar de ouders herleiden.

Twee richtingen

Het onderzoek kent twee richtingen. De ene spitst zich toe op genetische afwijkingen, waarover nog niet zoveel bekend is. Een aangeboren afwijking is vaak de reden dat de zwangerschap wordt afgebroken of spontaan voortijdig eindigt. Het andere onderzoeksdeel richt zich op het bestuderen van de ontwikkeling bij gezonde foetussen.

Het biobank-project is al op kleine schaal begonnen. Afgelopen najaar hebben de onderzoekers de eerste tien foetussen gekregen.