In twee jaar tijd is het aantal drugsdoden in Nederland bijna verdubbeld. Waren er in 2014 in totaal 123 geregistreerde sterfgevallen door een overdosis, in 2016 waren het er 235. 

Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

De onderzoekers maken wel een kanttekening bij deze cijfers: mogelijk is de toename van het aantal drugsdoden ook deels toe te schrijven aan een verbeterde registratie.

Typen drugs

Het gebruik van de harddrugs ecstasy, amfetamine en cocaïne is tussen 2014 en 2016 gestegen. Ecstasy blijft de populairste partydrug, drugs die veelal worden gebruikt op dance- en housefeesten. In 2016 had 2,9 procent van de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder de drug minstens eenmaal gebruikt.

Bijna twee op de honderd Nederlanders in dezelfde leeftijdsgroep (1,7 procent) heeft in dit jaar cocaïne gebruikt en 1,4 procent amfetamine. Gebruikers van cocaïne zijn veelal tussen de 24 en 29 jaar, personen tussen de 18 en 24 gebruiken vooral ecstasy en amfetamine. 

Ongeveer 880.000 Nederlanders van achttien jaar en ouder gebruikten in 2016 de softdrug cannabis. Meer dan 1 procent gebruikt het dagelijks.

Opslagplaatsen

Het Trimbos maakte ook andere cijfers betreffende drugs, alcohol en roken bekend, onder meer over drugsontmanteling. In 2016 werden er 84 opslagplaatsen ontmanteld, twee jaar eerder nog 61.

Uit de NDM blijkt verder dat het percentage rokers afneemt en dat zes op de tien volwassenen meer dan één glas alcoholhoudende drank per dag drinken. Dat aantal ligt boven de norm die de Gezondheidsraad aanhoudt.