Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Grootschalige proef voor verminderen ziekenhuisbezoek COPD-patiënten

Ongeveer 3.000 patiënten met COPD, ook wel bekend als de "rokersziekte", doen het komende jaar mee aan een proef waarbij zij medische gegevens via een app delen.
Door NU.nl

Een medisch specialist in het ziekenhuis ontvangt de gegevens. Als hieruit blijkt dat de patiënt meer klachten ervaart, wordt een videoverbinding gestart tussen het ziekenhuis en de patiënt.

Dit zou ongeveer vier tot acht ziekenhuisbezoeken per jaar kunnen voorkomen, schrijft het Algemeen Dagblad donderdag.

Jaarlijks komt het ongeveer 30.000 keer voor dat patiënten met COPD in het ziekenhuis worden opgenomen.

Het is het doel van de Long Alliantie Nederland, die een nationaal actieprogramma Chronische Longziekten is gestart, om het aantal ziekenhuisopnames met een kwart te verminderen. Dit blijkt haalbaar, zo is uitgewezen door een recente pilot onder 200 COPD-patiënten. De deelnemers van de pilot belandden een kwart minder vaak op de spoedeisende hulp en het aantal dagen dat zij in het ziekenhuis lagen daalde met 28 procent.

Longfalen

Van de 4,5 miljoen chronische zieken in Nederland hebben één miljoen mensen een chronische longziekte (zoals astma, COPD, sarcoïdose en longfibrose). Jaarlijks sterven 35.000 longpatiënten.

COPD is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. In Nederland lijden zo'n 320.000 mensen aan COPD, wereldwijd zo'n 64 miljoen. De ziekte gaat gepaard met een verminderde longfunctie, kortademigheid en chronisch hoesten. De meeste patiënten met een milde vorm van COPD overlijden echter aan hart- en vaatziekten, en niet direct aan longfalen.


Lees meer over:

GezondheidCOPD

Aanbevolen artikelen