Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Buidelen' blijkt goed voor te vroeg geboren kinderen

Het "buidelen" van baby's, oftewel huid-op-huid-contact van baby's met de verzorgende, blijkt van positieve invloed op hun gezondheid.
Door NU.nl

Dat blijkt uit onderzoek van het Máxima medisch centrum in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven.

Een meerderheid van te vroeg geboren kinderen kampt in hun latere leven met gedrags- of gezondheidsproblemen. "Deze problemen kunnen worden aangepakt door de ouder-kind hechting te verbeteren", aldus promovendus Deedee Kommers. Dit was ook het doel van haar onderzoek.

Om dit te kunnen doen, moest eerst worden onderzocht wat "hechting" precies is. Hierbij ontdekte Kommers dat buidelen niet alleen bijdraagt aan hechting, maar dat het huid-op-huid-contact ook het beste moment is om de hechting tussen ouder en hun te vroeg geboren kindje te meten.

Kangoeroe

Tijdens het buidelen worden kinderen op de naakte borst van een van hun ouders gelegd en worden hierna toegedekt met de armen van de ouders of een deken. Hiermee wordt de buidel van een kangoeroe nagebootst.

De hypothese was dat de hoeveelheid oxytocine, ook wel bekend als het geluks- en knuffelhormoon, zou veranderen tijdens het buidelen. Kommers bekeek hiervoor het speeksel van de baby's, aangezien hier de hoeveelheid oxytocine in is te zien. Ook werden de verschillen in het hartritme van te vroeg geboren baby's voor, tijdens en na het buidelen bekeken.

Volgens Kommers waren meteen verschillen op te merken tussen de momenten in de couveuse en tijdens het buidelen. "Met zo'n parameter kun je mensen nog meer overtuigen dat er meer gebuideld moet worden", zegt Kommers.

Dekentje

Deze "meetinstrumenten" kunnen in de toekomst ook gebruikt worden om het effect te meten van nieuwe producten die aspecten van buidelen willen stimuleren. Zo werd tijdens het onderzoek ook de "Hugsy" getest, een couveusedekentje dat tijdens het buidelen gebruikt kan worden en de geur van moeder of vader opneemt.

De resultaten hiervan bleken positief, en geconcludeerd kan worden dat de Hugsy daarom kan worden gebruikt om de hartslagpiek van een baby die van borst naar couveuse wordt verplaatst te verlagen.

"Slimme technologieën kunnen dus in de toekomst mogelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ouder-kind-hechting", aldus Kommers.

"Veel belangrijker is echter nog, dat, door hier onderzoek naar te doen en daarmee het belang van buidelen te benadrukken, de buideltijd op de NICU van MMC nagenoeg verdubbeld is gedurende de jaren van mijn promotieonderzoek. Overduidelijk is namelijk dat het verlengen van de daadwerkelijke buidelduur de meest effectieve manier is om ouder-kind hechting te verbeteren."

Aanbevolen artikelen