Door uitvoering van preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) kan erfelijke aanleg van borstkanker voorkomen worden. Dat concludeert Inge Derks-Smeets van het Maastricht UMC+ in haar promotieonderzoek.

Het onderzoek dat door Derks-Smeets gedaan werd, was er op gericht de toepassing van PGD bij erfelijke borstkanker te evalueren. Tien jaar na de eerste PGD-procedure voor erfelijke borstkanker concludeert de promovendus dat embryoselectie een veilige en accurate methode is om te voorkomen dat kinderen de erfelijke aanleg voor borstkanker bij zich dragen.

Daarnaast kwam de onderzoekster tot de conclusie dat er geen verhoogd risico op borstkanker voor erfelijk belaste vrouwen na een IVF-behandeling is, ondanks dat daar extra hormonen voor benodigd zijn. 

Techniek

Preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) is een techniek waarmee ernstige genetische afwijkingen voorkomen kunnen worden bij het nageslacht. Het Maastricht UMC+ is sinds 1995 in Nederland het enige centrum met een vergunning voor embryoselectie.

Inmiddels is erfelijke borstkanker één van de meest voorkomende redenen om voor PGD te kiezen. Erfelijke borstkanker wordt veroorzaakt door een genetische fout in het BRCA-1 of BRCA-2 gen. Vrouwen die belast zijn met een dergelijke mutatie hebben in hun leven 60 tot 80 procent kans om borstkanker te ontwikkelen.