Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft, samen met wetenschappers van de TU en LifeTec Group uit diezelfde stad, een procedure ontwikkeld die de schade na een hartinfarct mogelijk kan beperken.

"We hebben bij tien patiënten aangetoond dat het technisch mogelijk is het hart tijdens een hartinfarct op een veilige manier plaatselijk te kunnen koelen", aldus cardioloog/intensivist Luuk Otterspoor, die op 11 januari op dit onderzoek aan de TU Eindhoven promoveert.

Volgens Otterspoor kan de methode worden vergeleken met het koelen van een knie na bijvoorbeeld een botsing tijdens het sporten.

"Doordat er dan direct een ontstekingsreactie op gang komt, gaat de knie zwellen. Daarom worden, om deze zwelling te voorkomen, de spieren vaak direct gekoeld."

"Datzelfde principe hanteren we nu bij de hartspier. Door het gedeelte van het hart dat wordt getroffen door een dichtgeslibde - of vernauwde - kransslagader te koelen, ontstaat er na het openmaken van de vernauwing minder schade aan de hartspier." De artsen vermoeden dat hierdoor de uiteindelijke grootte van het hartinfarct en de schade aan de hartspier met 20 tot 30 procent verminderd kan worden.

Onherstelbaar

Bij een acuut hartinfarct wordt tijdens het dotteren de vernauwing van een kransslagader zo snel mogelijk opengemaakt, maar als het bloed weer gaat stromen, zorgt dit voor extra schade aan de hartspier. Deze zogenoemde reperfusieschade, die onherstelbaar is, wordt met de nieuwe methode mogelijk beperkt.

De cardiologen verwachten dat deze nieuwe methode leidt tot verbeterde overleving van de patiënten die een hartinfarct hebben gehad en tot minder last van hartfalen in het vervolg van hun leven.