Roken heeft mogelijk een negatieve invloed op iemands aantrekkelijkheid. Rokers zouden als minder aantrekkelijk worden gezien dan mensen die niet roken. 

Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Bristol. Zij wilden onderzoeken of iemand op basis van zijn gelaatstrekken beoordeeld kan worden of diegene een roker is. Ook wilden de wetenschappers achterhalen of roken de aantrekkelijkheid beïnvloedt. 

Tijdens het onderzoek werd aan 590 deelnemers gevraagd om afbeeldingen met daarop een set van twee identieke gezichten te beoordelen. De deelnemers moesten zeggen wie van de twee een roker was en wie niet. De gezichten op de afbeeldingen waren van eeneiige tweelingen en mannelijke en vrouwelijke prototypes.

In het onderzoek werd gekozen voor identieke tweelingen omdat zij genetisch gezien, maar ook qua achtergrond en opvoeding, vaak gelijk aan elkaar zijn. Verschillen tussen een eeneiige tweeling kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een andere levensstijl op latere leeftijd, aldus de onderzoekers. De prototypes werden gemaakt door met een computerprogramma een gezicht samen te stellen dat bestond uit de gemiddelden van de gezichten van de identieke tweelingen.

Expressie

De prototypes werden gebruikt om te voorkomen dat de uitkomst van het onderzoek beïnvloed zou worden door een klein verschil in expressie, houding of lichtinval op de foto's van de eeneiige tweelingen. Nadat de afbeeldingen waren beoordeeld op het wel of niet roken, werd tijdens een tweede opdracht door 580 mensen aangegeven welke van de twee gezichten het meest aantrekkelijk was. 

Bij de afbeeldingen van de prototypes slaagden de deelnemers in 70 procent van de gevallen erin om de roker aan te wijzen. Ook was het niet-rokende prototype volgens de mannelijke en vrouwelijke deelnemers het meest aantrekkelijk.

Volgens de onderzoekers werd geen overtuigend bewijs gevonden dat de rokende helft van de tweeling op de afbeelding als rokend werd herkend. Ook was er niet voldoende bewijs dat de persoon die niet rookt als aantrekkelijker werd beoordeeld. 

"Jonge mensen zijn zeer gevoelig voor de mogelijk negatieve gevolgen die het roken op hun uiterlijk kan hebben", aldus de onderzoekers. "De uitkomst van het onderzoek zou gebruikt kunnen worden om anti-rookcampagnes aan te passen."