Door taboes rond menstruatieklachten wachten vrouwen vaak te lang met het zoeken naar medische hulp. Wanneer ze zich toch met klachten melden, wordt er vooral aan symptoombestrijding gedaan en kijkt de arts vaak niet naar de onderliggende oorzaak. 

Dit stelt Judith Huirne in haar oratie als hoogleraar benigne gynaecologie aan het VUmc. Zij pleit voor meer specialistische centra voor het behandelen van goedaardige gynaecologische aandoeningen.

In die specialistische centra kunnen volgens Huirne de onderliggende oorzaken van gynaecologische problemen worden onderzocht. Het te laat ontdekken van onderliggende oorzaken kan namelijk problemen bij zwangerschap veroorzaken.

Behandeling van gynaecologische klachten beperkt zich vooral tot symptoombestrijding zoals het voorschrijven van hormonen of het verwijderen van de baarmoeder. Volgens Huirne zijn er inmiddels voldoende nieuwe technieken om de onderliggende oorzaken effectief en minder ingrijpend te behandelen.

"Jarenlang was de behandeling beperkt tot het voorschrijven van hormonen of het verwijderen van de baarmoeder", zegt Huime. "Maar inmiddels zijn er voldoende nieuwe technieken beschikbaar waarbij de onderliggende oorzaak effectief behandeld kan worden op een minimaal invasieve wijze."

Keizersnede

Volgens Huirne hebben vrouwen met klachten na een keizersnede een drie keer hogere kans op abnormaal bloedverlies tussen menstruaties door. Deze vrouwen zijn volgens Huirne vaak maar een dag of tien bloedingsvrij. Ook kunnen die klachten vruchtbaarheidsproblemen geven.

Als een behandeling bij de huisarts en in het ziekenhuis niet aanslaat, zijn er naar schatting van Huirne nu zo'n vijf specialistische centra in Nederland waar vrouwen terechtkunnen.