De bloeddruk van ouderen begint zo'n veertien tot achttien jaar voordat zij overlijden al langzaam te dalen. 

Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Exeter en de Universiteit van Connecticut op basis van een analyse van 46.634 patiëntendossiers in het Verenigd Koninkrijk in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Internal Medicine

De onderzoekers analyseerden tussen 2010 en 2014 de dossiers van mensen die boven de leeftijd van zestig jaar waren overleden. Van de deelnemers waren gegevens over hun bloeddruk van de afgelopen twintig jaar beschikbaar. Onder hen waren mensen die gediagnosticeerd waren met dementie en hart- en vaatziekten, maar ook mensen die voor zover bekend in gezonde gezondheid waren toen zij overleden. 

Volgens de onderzoekers nam de bloeddruk vanaf achttien tot veertien jaar voor iemand zijn sterven af. Bij 64 procent van de deelnemers werd een gemiddelde afname van 10 mm Hg gemeten (de eenheid die de bloeddruk uitdrukt). Afname in bloeddruk nam geleidelijk af tussen tien en drie jaar voor iemand zijn overlijden. Een snellere afname was zichtbaar in de laatste twee jaar van iemand zijn leven. 

Afname

De bloeddruk bij mensen tussen de 60 en 69 jaar oud nam met 8.5 mm Hg af. Ter vergelijking: de bloeddruk bij mensen van negentig jaar of ouder was met 22 mm Hg afgenomen. Volgens de onderzoekers werd de afname versneld bij mensen met een vorm van dementie, hartfalen, een hoge bloeddruk of mensen die op latere leeftijd veel gewicht hadden verloren.

"Ons onderzoek moet er niet voor zorgen dat mensen nu denken dat behandeling van een hoge bloeddruk op latere leeftijd niet meer nodig is of dat mensen hun medicatie niet meer moeten nemen", zegt auteur George Kuchel, directeur van het verouderingscentrum aan de Universiteit van Connecticut.

Vervolgonderzoek zou volgens de onderzoekers moeten uitwijzen wat de de afname van de bloeddruk precies veroorzaakt.