Personen zonder dementie kunnen alsnog geheugenproblemen krijgen, die worden veroorzaakt door plaques (ook wel Alzheimer-eiwitten genoemd).

Dat hebben wetenschappers van het Maastricht UMC+ en het Alzheimer Centrum Limburg ontdekt na onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Psychiatry.

Deze eiwitten hopen zich op in de hersenen bij mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. De plaques zijn ook aanwezig bij een op de drie zestigplussers zonder dementie.

Omdat de effecten hiervan nooit zijn aangetoond, hebben de onderzoekers verschillende internationale studies geanalyseerd om te bepalen wat de invloed is van de plaques op de breinfunctie.

Lage score

Het ging om data van meer dan zevenduizend onderzoekdeelnemers uit 53 internationale onderzoekscentra. Hieruit bleek dat mensen bij wie plaque aanwezig was in het brein, doorgaans lager scoorden op geheugentesten. Ook wees het onderzoek uit dat het tien tot vijftien jaar kon duren voordat mensen met plaques een lagere score in de tests lieten zien.

Volgens onderzoeker Willemijn Jansen zou dit "stevig bewijs leveren dat plaques bij mensen zonder dementie een eerste teken kunnen zijn van de ziekte van Alzheimer".

Bij de ontwikkeling van nieuwe preventiestrategieën kan er rekeningen worden gehouden met de bevindingen uit deze onderzoekanalyse. "Er zijn momenteel nog geen medicijnen om plaques mee te kunnen bestrijden", zegt arts-onderzoeker Pieter Jelle Visser.

"Als die middelen er zouden komen, dan kunnen deze het beste zo vroeg mogelijk worden toegediend, als er nog geen sprake is van dementie. Daarmee zou op langere termijn dementie door de ziekte van Alzheimer voorkomen kunnen worden."