Het trainen van ambulancepersoneel op het herkennen van sepsis, ofwel bloedvergiftiging, kan tot een significante vermindering van heropnames zorgen.

Dat blijkt uit een grote landelijke studie tussen juni 2014 en juni 2016, waaraan tien regionale ambulancediensten, 2.672 patiënten en 34 ziekenhuizen meewerkten. Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine.

Naast het trainen van ambulancepersoneel op herkenning van sepsis werd onderzocht of het toedienen van antibiotica in de ambulance, in plaats van in het ziekenhuis, de overlevingskansen van patiënten zou verbeteren. Hierin werd geen verbetering aangetroffen, maar de studie leidde wel tot een betere herkenning van en zorg voor sepsispatiënten.

"Van de patiënten die deelnamen aan het onderzoek had 4 procent een zeer ernstige bloedvergifting; een septische shock", aldus hoofdonderzoeker en acute internist bij VUmc Prabath Nanayakkara. "Het is vanwege de kleine omvang van deze groep op dit moment niet mogelijk om te concluderen of deze ernstig zieke patiënten wel baat zouden kunnen hebben antibioticabehandeling in de ambulance."

Ontstekingsreactie

Sepsis is een verstoorde ontstekingsreactie van het lichaam die kan ontstaan na een ernstige infectie. Het behoort tot een van de meest voorkomende en levensbedreigende ziektebeelden ter wereld. Tegelijk behoort het tot een van de minst herkende ziektebeelden. Aan sepsis overlijden meer mensen dan aan aids, borstkanker en prostaatkanker samen. 

In Nederland krijgen jaarlijks tienduizend mensen sepsis.