Woensdag 28 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Ziekteverzuim

'Gecombineerd leefstijlprogramma dringt ziekteverzuim werknemers terug'

Als bedrijven hun werknemers een gecombineerd leefstijlprogramma aanbieden, zouden deze medewerkers gezonder gaan leven, meer gewicht verliezen, mentaal fitter worden en daardoor dus minder ziek worden.
Door NU.nl

In een dergelijk gezondheidsprogramma moeten dan wel e-health, online leefstijl games en persoonlijke coaching  gecombineerd en op maat gesneden worden voor de specifieke werknemer.

Dat zegt bedrijfsarts en wetenschappelijk onderzoekster Tessa Kouwenhoven-Pasmooij van het Erasmus MC, die onderzoek deed naar de gezondheid van werknemers.

Kouwenhoven, die werkzaam is bij de Arbodienst van het Erasmus MC, implementeerde zo’n gecombineerd leefstijlprogramma en testte het effect onder andere bij medewerkers van de Nationale Politie, Defensie en het Erasmus MC. Ze deed dat in samenwerking met de afdeling Epidemiologie en Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) en het Centrum Gezond Gewicht.

In de studie vergeleek de onderzoekster twee groepen werknemers bestaande uit totaal 500 mensen, die allemaal risico liepen op chronische ziekte door overgewicht, roken, ongezonde voeding, slecht slapen, te weinig bewegen of een combinatie hiervan.

Eén groep volgde zelfstandig het online leefstijlprogramma Perfect Fit, dat met een leefstijladvies op maat kwam na de invoering van de persoonlijke gegevens van elke deelnemer.

De tweede groep volgde hetzelfde programma, maar dan met de hulp van een coachende bedrijfsarts, die de deelnemers hielp om fitter te worden op fysiek en mentaal gebied.

Combinatie

Uit de studie bleek dat de combinatie van het leefstijlprogramma en de motiverende gesprekken het beste resultaat boekte. De deelnemers van beide groepen vertoonden na een jaar gezonder gedrag, maar wanneer ze ook coaching kregen, lag dat percentage hoger en nam ook het gewicht af.

Van Kouwenhoven is van mening dat als bedrijven gecombineerde gezondheidsprogramma’s op de werkvloer aanbieden, ziekteverzuim kan worden teruggedrongen.

"Bedrijven zijn gebaat bij een goede inzetbaarheid van hun medewerkers. De medewerker profiteert van een fitter gevoel tijdens zijn werk, maar zeker ook daarbuiten", aldus de onderzoekster.


Lees meer over:

ZiekteverzuimGezondheid

Aanbevolen artikelen