Het verwijderen van het kunststof matje dat tijdens een liesbreukoperatie wordt gebruikt om de breuk te herstellen, zou de oplossing kunnen zijn tegen de chronische pijn die na plaatsing van het matje ontstaat. 

Dat blijkt uit onderzoek van Willem Zwaans, chirurg in opleiding aan het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Lang bleef onduidelijk waarom sommige patiënten na een liesbreukoperatie pijnklachten blijven houden. Het is voor het eerst dat "matpijn" op grote schaal onderzocht werd.

In Nederland worden jaarlijks 28.000 liesbreukoperaties uitgevoerd. Vaak wordt om de breuk te repareren en om nieuwe breuken te voorkomen gebruik gemaakt van een kunststof matje. Jaarlijks houden zo'n 500 patiënten last van pijn in de lies. De pijn treedt met name op wanneer het been gebogen is, zoals tijdens het autorijden. Liggen of strekken van het been verlicht de pijn.

"Een groot deel betreft zenuwpijn, maar een deel is niet te verklaren door zenuwirritatie. Dit wordt ook wel matpijn genoemd. Dit is pijn die ontstaat op de plaats van de mat doordat gebruik is gemaakt van lichaamsvreemd materiaal. Patiënten hebben het gevoel dat er iets in hun lichaam zit wat er niet hoort", aldus promovendus Willem Zwaans. 

Hechtingen

In de afgelopen jaren zijn er verschillende liesbreukmatjes ontwikkeld in de hoop om de pijn te voorkomen. Zo is er een zelfklevende mat waardoor hechtingen in de buik niet meer nodig zijn. Uit onderzoek blijkt alleen dat deze mat geen effect heeft op het al dan niet krijgen van pijn. Over een periode van drie jaar heeft Zwaans bij 363 patiënten de verschillende matjes onderzocht.

Volgens de onderzoeker is niet gebleken dat het ene matje minder pijn geeft dan het andere. Volgens hem is de oplossing dat de matjes uit het lichaam worden verwijderd. "Bij twee derde van de patiënten met matpijn bleek verwijdering de uitkomst. In één van onze studies is dit voor het eerst via een kijkoperatie gebeurd. Een hersteloperatie waarbij de mat verwijderd wordt is veilig en biedt veelal herstel van de pijn."

Volgens chirurg en co-promotor Marc Scheltinga zou de studie kunnen bijdragen aan het herkennen en serieus nemen van de aandoeningen. "Het is belangrijk dat patiënten en behandelaars alert zijn op pijn na de operatie. Trek aan de bel als de pijn blijft aanhouden, want dat hoort niet", aldus Scheltinga.

Er loopt in MMC nog een aantal onderzoeken om de hersteloperatie verder te verbeteren. Zwaans promoveert op vrijdag 17 november aan de Universiteit Maatricht.

Niks beters

Hoogleraar chirurgie Johan Lange van het Erasmus MC, die zelf niet betrokken is bij het onderzoek, onderschrijft de bevindingen uit het proefschrift in De Volkskrant. "Het matje is niet ideaal", zegt hij, "maar het probleem is dat we nog niks beters hebben."

Wel gaat het volgens de hoogleraar om resultaten uit een gespecialiseerd ziekenhuis. Volgens hem is het geen goed idee als chirurgen te makkelijk overgaan op de matverwijdering: het gaat volgens hem om een ingewikkelde operatie. "Het matje zit ingekapseld in littekenweefsel, tussen de zaadstreng en belangrijke bloedvaten, dus je moet het zorgvuldig weghalen."

Volgens Lange is er bovendien kans op terugkeer van de breuk. Uit het onderzoek van Zwaans bleek deze kans slechts 7 procent te zijn. "Rondom het matje heeft zich vaak bindweefsel gevormd, dat aan elkaar kan worden gehecht", legt Lange uit in de krant. Hij denkt dat op de langere termijn dit percentage nog zal kunnen stijgen.