Het verband tussen het geven van borstvoeding en een afgenomen kans op het ontwikkelen van astma of andere allergie-verwante ziekten bij het kind, blijkt in tegenstelling tot eerdere, kleinere onderzoeken niet te bestaan.

Onderzoekers van de Zweedse Uppsala-universiteit hebben uit gegevens van 330.000 Britten van middelbare leeftijd bekeken of zij als baby borstvoeding hebben gekregen en ook of zij lijden aan astma, hooikoorts en eczeem.

Deze drie ziektes hebben een gemeenschappelijke erfelijke aanleg, waardoor het voorkomt dat personen aan alledrie de ziektes lijden. Dit is tot dusver het grootste onderzoek over dit onderwerp tot nu toe, dat is gepubliceerd in Journal of Allergy and Clinical Immunology.

In tegenstelling tot wat uit kleinere onderzoeken bleek, troffen de onderzoekers nu juist een toegenomen kans op hooikoorts en eczeem aan bij personen die als baby borstvoeding hebben gekregen. Tussen de kans op astma en borstvoeding werd geen opmerkelijk verband aangetroffen.

BMI

Wel werd geconcludeerd dat personen met een goede sociaaleconomische status doorgaans minder vaak astma hadden, maar wel vaker last hadden van hooikoorts. Een hoger BMI (body mass index, een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte) zou ook de kans op zowel astma, hooikoorts als eczeem verhogen. Een tegenovergesteld effect werd aangetroffen bij baby's met een gemiddeld hoger geboortegewicht.

De onderzoekers benadrukken wel dat dit om een beschouwend onderzoek gaat. Eventuele onderliggende factoren die de kans op de ziektes vergroten danwel verkleinen, worden hierbij niet meegenomen. Omdat borstvoeding ook positieve gevolgen heeft voor de gezondheid van de baby, stellen de onderzoekers dat borstvoeding op basis van deze onderzoeksresultaten zeker niet wordt afgeraden.