Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Zwanger

'Eerder controleren op hart- en vaatziekten na zwangerschapsvergiftiging'

Vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, moeten eerder onderzocht worden op hart- en vaatziekten. 
Door NU.nl

De risicogroep krijgt nu vaak te horen op hun vijftigste naar de huisarts te gaan. Volgens Gerbrand Zoet, die dinsdag promoveert op dit onderwerp, hebben deze vrouwen al op jongere leeftijd een grotere kans op bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte. 

Eerder werd gedacht dat de hart- en vaatproblemen bij deze groep vrouwen zich pas op latere leeftijd voordeden.  

Zoet voerde zijn onderzoek uit onder 160 Nederlandse vrouwen tussen 45 en 55 jaar oud die ooit zwangerschapsvergiftiging hebben gehad. De controlegroep waren Amerikaanse vrouwen van dezelfde leeftijd die gezonde zwangerschappen hebben gehad. Het onderzoek maakt deel uit van een groter internationaal onderzoek over zwangerschapsvergiftiging. 

"Bij bijna een derde van de onderzochte vrouwen, 30 procent, was er schade te zien aan hart en vaten. Bij 'gezonde' vrouwen is dat slechts 18 procent", zegt Zoet in een persverklaring. "Een significant verschil dus dat wordt veroorzaakt door een extreem hoge bloeddruk die vrouwen hebben tijdens een zwangerschapsvergiftiging."

Hij concludeerde ook dat bij vijfitg procent van de onderzochte vrouwen vettige plaques in de kransslagader zaten. "Die plaques in hun vaten kunnen leiden tot een hartinfarct. Bij gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd ligt dit percentage veel lager, bij slechts 7 procent van hen zijn dergelijke vetophopingen zichtbaar in de slagaderen."

Aanbevolen artikelen