De afgelopen jaren zijn er meer jongeren met zware problemen in een gesloten zorginstelling beland, ondanks het streven van gemeenten om dicht bij huis minder zware jeugdhulp te bieden.

Het afgelopen halfjaar zaten er 1.719 jongeren met zware problemen in een gesloten zorginstelling, schrijft Trouw. In de eerste zes maanden van 2015 ging het nog om 1.566 jongeren.

"We willen steeds meer naar kleinschalige opvang en hulp dicht bij huis", zegt Bas Timman van Jeugdzorg Nederland, dat de gegevens van de twaalf instellingen voor gesloten jeugdzorg bijhoudt.

"Maar je bent er niet met een stapeling van lichte vormen van opvoedhulp of begeleiding op school. De expertise die we nu binnen de gesloten zorg bieden, zou meer in de wijkteams moeten worden ingezet."

Brief

Volgens Timman is de periode dat jongeren gemiddeld in een gesloten zorginstelling zitten wel korter dan drie jaar geleden: zeven maanden in plaats van acht maanden. "En weet waar we vandaan komen", zegt hij. "Tot tien jaar terug werden deze kinderen nog in een jeugdgevangenis geplaatst."

Timman stelt verder dat er geld nodig is voor vernieuwende methoden en zorgvormen waarmee gesloten plaatsing kan worden voorkomen. Jeugdzorg Nederland heeft daarom een brief geschreven aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en het ministerie van volksgezondheid.