Bepaalde bacteriën die zich bevinden in het spijsverteringsysteem, zouden een positieve invloed hebben op het verkleinen van tumoren tijdens therapie tegen huid-, nier-, long en blaaskanker.

Dat blijkt uit twee onderzoeken gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Hierbij werden de microbiota, (micro-organismen die zich bevinden in het maag-darmkanaal) van kankerpatiënten onderzocht. Deze micro-organismen zijn betrokken bij diverse processen in het lichaam, waaronder de spijsvertering en het immuunsysteem.

In beide onderzoeken ontvingen de patiënten immuuntherapie, waarbij het lichaam wordt gestimuleerd om tumoren te laten krimpen. Een onderzoek onder 249 nier-, blaas- of longkankerpatiënten, wees uit dat de bacteriesoort A. muciniphila aanwezig was bij 69 procent van de patiënten die positief op hun behandeling reageerden. De bacterie werd gevonden bij een derde van de patiënten bij wie de behandeling geen effect had. Deze bacterie lijkt dus een positieve invloed op de behandeling te hebben. 

Divers aanbod

In een ander onderzoek werd er bij 112 huidkankerpatiënten een meer divers aanbod aan microbiota gevonden bij degenen die goed op hun behandelingen reageerden. Daardoor stelden de onderzoekers de conclusie dat die diverse aanbod een positief effect teweegbrengt bij de patiënt.  

Ook waren er sterke aanwijzingen dat de aanwezigheid van de faecalibacterium een positieve invloed zou hebben op de reactie op de behandeling. Bij deze patiënten wees een weefselmonster uit dat zij meer immuuncellen in zich hadden die de kanker tegengingen.

Muizen

Het team herhaalde het onderzoek daarna bij muizen, die een "positieve" danwel een "negatieve" mix van bacteriën kregen toegediend. De eerste groep muizen hadden tumoren die langzamer groeiden dan bij de dieren die de "slechte" bacteriën in zich hadden.

Volgens een van de betrokken onderzoekers zijn de resultaten veelbelovend en zouden klinische proeven moeten uitwijzen welke samenstelling het meest optimaal is bij de behandeling van kanker. Maar ook de algehele gezondheid zou baat kunnen hebben bij zo'n "goede" mix van microbiota, zo stellen zij.