Wetenschappers van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam hebben ontdekt dat het schildklierhormoon FT4 verband houdt met een vaatziekte zoals aderverkalking en vroegtijdig overlijden bij ouderen en mensen van middelbare leeftijd. 

"Uit ons onderzoek blijkt dat het meten van het FT4 hormoon mogelijk kan helpen om een verhoogd risico op aderverkalking te identificieren", aldus de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Circulation Research. "Dit onderzoek toont aan dat andere mechanismen dan de traditionele risicofactoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten." 

De wetenschappers analyseerden gegevens van 9.420 deelnemers uit de Rotterdam Study met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. 57 procent van de deelnemers aan het onderzoek was vrouw. De Rotterdam Study is een grootschalige cohortstudie naar de gezondheid van ouderen. Sinds 1990 hebben al bijna 15.000 mensen aan het onderzoek meegedaan. De deelnemers worden iedere drie tot vijf jaar medisch onderzocht door de wetenschappers. 

De wetenschappers vergeleken de gegevens van de ruim negenduizend deelnemers op de functie van de schildklier. Enerzijds werd de aanwezigheid van een schildklierstimulerendhormoon (TSH) gemeten, anderzijds onderzochten zij het verband tussen het hormoon vrije thyroxine (FT4) en hart- en vaatzieken. De gemiddelde vervolgtijd van de deelnemers tijdens het onderzoek was 8,8 jaar.

Aderverkalking

In deze periode noteerden de onderzoekers 621 sterfgevallen die gerelateerd konden worden aan hart- en vaatziekten. Bij 934 deelnemers werden tijdens de onderzoeksperiode gebeurtenissen als beroertes en aderverkalking genoteerd. Volgens de onderzoekers worden hogere waardes aan het hormoon FT4 geassocieerd met een verdubbelde kans op aderverkalking. Ook zouden mensen met een hogere waarde van het hormoon een groter risico hebben op een gebeurtenis die gerelateerd is aan hart- en vaatziekten zoals beroertes of vroegtijdig overlijden. 

De onderzoekers melden dat de waardes van de schildklierhormonen tussen de vervolgmetingen niet tussentijds extra gemeten zijn. Ook werd het onderzoek voornamelijk onder blanke mensen van middelbare leeftijd uitgevoerd. De wetenschappers benadrukken dat de resultaten daardoor niet gegeneraliseerd kunnen worden naar een grotere populatie. In vervolgonderzoek zou daarom gekeken moeten worden naar het exacte mechanisme dat het verband tussen de schildklier en aderverkalking zou kunnen verklaren.

Volgens de wetenschappers is het onderzoek de eerste studie waarbij een groep mensen is onderzocht op de relatie tussen de schildklierfunctie met atherosclerose, oftewel slagaderverkalking. "Toekomstige studies moeten de precieze mechanismen verduidelijken die de verband tussen schildklierfunctie en atherosclerose kunnen verklaren. Dit kan mogelijk op de langer termijn helpen om hart- en vaatziekten te voorkomen", aldus de onderzoekers.