Zaterdag 20 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Pesticiden

'Veel Europese landbouwgronden bevatten onkruidverdelger'

In bijna de helft van de Europese landbouwgronden bevindt zich de onkruidverdelger glyfosaat en zijn afbraakproduct AMPA. Dat blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke studie.
Door NU.nl

Voedselwaakhond foodwatch bericht dinsdag over deze studie, waarin onderzoekers van de Wageningen universiteit waarschuwen voor de mogelijk negatieve effecten hiervan voor de biodiversiteit en de mens.

"Zeker gezien de grote mate waarin wij resten van glyfosaat in bodems overal in Europa hebben aangetroffen, is het niet verstandig de toelating van glyfosaat te verlengen", aldus professor Violette Geissen van de universiteit.  

Voor het onderzoek werden in totaal 317 stukken landbouwgrond in de EU onderzocht. 21 procent hiervan bevat glyfosaat en in 42 procent werd AMPA (het afbraakproduct van glyfosaat) gevonden. 

De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde eerder dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, maar de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA en het agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) concludeerden dat dat niet zo is.

Tien jaar

Het Nederlandse kabinet maakte in september bekend de onkruidverdelger de komende tien jaar toe te staan. Er is volgens hen geen bewijs dat het bestrijdingsmiddel kankerverwekkend is, zoals criticasters beweren. De linkse oppositie en de PVV willen het gebruik van glyfosaat terugdringen en stellen onder meer dat onderzoekers die de stof vrijpleiten, zijn beïnvloed door de fabrikant.

In een motie van ChristenUnie en D66 heeft de Tweede Kamer zich echter uitgesproken dat nieuwe wetenschappelijke inzichten moeten leiden tot een herbeoordeling van de risico's die het middel met zich meebrengt.

Volgens Foodwatch zijn de onderzoeksbevindingen genoeg reden om dit standpunt in te trekken en roept daarom de Tweede Kamer op tot actie. Op 25 oktober wordt in Brussel door de lidstaten gestemd of glyfosaat de komende jaar inderdaad nog tien jaar gebruikt mag worden in de EU.

Ben & Jerry's

Vorige week werd bekend dat er in Ben & Jerry’s-ijs hoeveelheden van de onkruidverdelger is aangetroffen. Het middel werd bij twaalf van de veertien onderzochte ijsjes gevonden. Unilever, waaronder het merk Ben & Jerry's valt, liet weten dat al haar producten veilig zijn om te eten en dat de gevonden sporen van glyfosaat significant lager zijn dan alle maximale hoeveelheden zoals vastgelegd in alle voedselveiligheidrichtlijnen, wereldwijd.


Lees meer over:
GezondheidEten en DrinkenGlyfosaat

Aanbevolen artikelen