Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Verband gevonden tussen gewicht bij mannen en hartritmestoornissen'

Het boezemfibrilleren, een hartritmestoornis waarbij het hart sneller en vaak onregelmatig klopt, zou volgens onderzoekers bij mannen meer beïnvloed worden door een verhoogd gewicht dan bij vrouwen.
Door NU.nl

Dat schrijft een groep onderzoekers van verschillende universiteiten en gezondheidsinsintituten in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Circulation. Ook zou het boezemfibrilleren dat ook wel atriumfibrilleren wordt genoemd, bij mannen een tien jaar eerder ontstaan dan dat dit bij vrouwen het geval is. 

Tijdens het onderzoek werd gekeken naar gegevens van 79.793 mensen tussen de 24 en 79 jaar oud. Deze gegevens waren afkomstig uit vier grote Europese studies. Bij aanvang van de verschillende studies meldden de deelnemers geen klachten van hartritmestoornissen. De gemiddelde vervolgtijd van het onderzoek was 12 jaar. In deze twaalf jaar werd bij 4,4 procent van de vrouwen de aandoening geconstateerd. Bij mannen was dit 6,4 procent.

Net als in eerdere studies naar hart en vaatziekten zien we ook in deze studie dat vrouwen gemiddeld tien jaar ouder zijn dan mannen bij een eerste uiting van hart-en vaatziekten, in dit geval boezemfibrilleren. Rond een leeftijd van negentig jaar had het boezemfibrilleren zich voorgedaan bij 24 procent van de mannen en vrouwen.

BMI

Uit het onderzoek zou blijken dat het ontstaan van de stoornis verband hield met een verhoogde Body Mass Index (BMI). "Bij het boezemfibrilleren speelt bij mannen vooral overgewicht een rol", aldus onderzoeker Hester den Ruijter, die zelf bij het onderzoek betrokken was. Den Ruijter doet bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht onderzoek naar het verschil tussen mannen en vrouwen in het ontstaan van hart- en vaatziekten.

"Het effect van het BMI is bij mannen groter dan bij vrouwen. Daarom kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat de invloed risicofactoren bij boezemfibrilleren bij mannen en vrouwen verschillen", aldus Den Ruijter. Onderzoeker Christina Magnussen van de Universiteit Hamburg adviseert daarom mannen op basis van het onderzoek om gewicht te verliezen.

"Uit de resultaten blijkt dat een verhoogd BMI vooral nadelig is voor mannen, daarom is het van belang voor zwaarlijvige mannen of mannen met overgewicht om op een gezond gewicht te komen." Den Ruijter legt daarnaast uit dat de resultaten van dit onderzoek bevestigen dat in vervolgonderzoek naar hart- en vaatziekten een verschil tussen mannen en vrouwen onderzocht moet worden.

Sekseverschil

De onderzoekers plaatsen bij hun onderzoek de kanttekening dat de manier waarop de resultaten zijn verzameld niks zegt over de oorzaak van het sekseverschil. Ook melden de onderzoekers dat bij aanvang van de studies mogelijk te weinig aandacht aan boezemfibrilleren zou zijn besteed. "Het kan zijn dat niet iedere deelnemer op hartritmestoornissen is gecontroleerd", legt Den Ruijter uit. "Ook kan het zijn dat mensen geen klachten hadden, maar later wel klachten van boezemfibrilleren kregen. Deze klachten kunnen ook voor de volgende controle weer verdwenen zijn."

Ook legt Den Ruijter uit dat in vervolgonderzoek nog beter gekeken kan worden naar het verschil in BMI tussen mannen en vrouwen. "Bij mannen en vrouwen slaat vet zich op andere plekken in het lichaam op. Mogelijk kan dit invloed hebben op de uitslag, maar dat moet blijken uit vervolgonderzoek."

Aanbevolen artikelen