Jongeren met psychische problemen kunnen binnenkort terecht in een speciaal Headspace-centrum in Maastricht. Hier kunnen ze zonder verwijzing van een arts terecht bij vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en studenten psychologie.

Het centrum is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar. De vrijwilligers van het centrum worden getraind in het herkennen van signalen die wijzen op eventuele ernstige psychische problemen. Indien nodig worden jongeren doorgestuurd naar reguliere gezondheidszorg.

In het centrum is ook altijd één professional aanwezig. Het centrum hoopt bij te dragen aan het eerder herkennen van problemen bij jongeren en die problemen op te lossen. De bedoeling is dat er ook in Amsterdam een centrum opent, zo staat in een persbericht van Maastricht UMC.

Het Headspace-initiatief komt uit Australië. In totaal zijn er zo'n honderd centra, ook in Denemarken, België, Israël en Ierland, waar na ruim tien jaar goede resultaten worden gemeld. De initiatiefnemers van het Nederlandse centrum willen wetenschappelijk onderzoeken of het project ook hier zal werken.